Általános szerződési feltételek Péter Erika egyéni vállalkozó (Adószám: 59362913-1-27, Nyilvántartási szám: 57383538, Székhely: 8000 Székesfehérvár Brassói utca 148., továbbiakban Szolgáltató) okleveles rajzoktató által szervezett képzésekhez és szakkörökhöz.

Jelen szerződési feltételek elfogadása, a részvételi díj, vagy helyfoglaló befizetésével, illetve annak a szolgáltató általi befogadásával történik. Befogadásnak a bankba vagy házipénztárba történő beérkezést követő harmadik nap számít, ha azt a szolgáltató nem fizeti vagy utalja vissza a jelentkezőnek. Helyfoglalót a szolgáltató nem köteles visszafizetni akkor sem, ha egyébként a jelentkező időben eláll a részvételtől. A befizetett helyfoglalóval lefoglalt helyet, a befizető átadhatja egy általa delegált személynek, aki egyébként más úton nem jelentkezett még a képzésre. Amennyiben a szolgáltató saját hibájából, nem nyújtja a beígért szolgáltatást, a helyfoglalót köteles visszafizetni. A Befizetett helyfoglaló, vagy kupon és/vagy akciós részvételi díjat a jelentkező felhasználhatja egy másik teljes áru kurzuson, ha a visszamondás szabályosan és időben történik. Ilyenkor az árkülönbözetet köteles megfizetni. Egyéb esetekben a szolgáltatónak a körülmények figyelembevételével joga van méltányosságot gyakorolni, de az nem kötelező jellegű. Távolmaradás esetén, a kurzuson való részvétel minden esetben átruházható, de csak az aktuális képzésen.

Bizonyos esetekben, a szervező, reklám célból akciókat ír ki, és akciós vagy kuponos áron indít kurzusokat, vagy fogad résztvevőket. Ezen esetekben a reklámtevékenységet a kurzuson készülő fotókkal és videókkal egészíti ki, amik elkészítéséhez az engedményes áron vagy kuponnal résztvevők a kupon megvásárlásakor, vagy az engedményes részvételi díj vagy az ahhoz kötődő helyfoglaló befizetésével hozzájárulnak. Engedményes áron résztvevőkre nem vonatkozik a bizonyos esetekre meghirdetett pénz visszafizetési garancia, csak akkor, ha a szakkör elmarad.

 1. A szolgáltató kötelességei.
  1. Szolgáltató köteles az előre befizetett vételárért cserébe, a befizetéskor meghatározott időpontban és területen a megfelelő képzést biztosítani a befizető részére.
  2. Szolgáltató köteles a kuponnal jelentkező, a kupon árát befizető jelentkező részére, a kupon beváltásakor meghatározott időpontban, és régióban a megfelelő képzést biztosítani.
  3. A szolgáltató köteles, minden a jelentkezéskor, vagy a kupon beváltásakor meghatározott eszközt, megfelelő időben és mennyiségben a résztvevők rendelkezésére bocsátani.
  4. Szolgáltató köteles, a kupon beváltásakor, vagy a részvételi díj befizetésekor előre meghatározott minőségű helyszínt biztosítani, mely a képzés szempontjából a legpraktikusabb kell, hogy legyen.
  5. A szolgáltató köteles minden befizetett díjat visszafizetni abban az esetben, ha a szolgáltatást saját hibájából nem tudja a beígért időben, vagy közelségben nyújtani. Kuponos vagy akciós áron jelentkezők esetében kurzusonként egyedi meghatározásokat kell figyelembe venni, így például azt a kitételt, amikor minimum tíz fő meglétéhez kötődik a kurzus indítása, egyéb esetben a kezdés időpontjának a lehetséges eltolódását előre vetíti, vagy a helyszínek közötti 50 km-en belüli összevonás lehetőségét előre jelzi. Ezekben az esetekben az előre meghatározott egyedi feltételeket kell teljesíteni, és a pénzvisszafizetés csak e feltételek teljesítésének elmaradása esetében történik meg. Ezeket a feltételeket az akciós áron, vagy kuponnal jelentkezők automatikusan elfogadják.
  6. Amennyiben a résztvevő legalább egy héttel a kezdés előtt jelzi, hogy nem tud részt venni a képzésen, a szolgáltató köteles egy később induló képzésen helyet biztosítani részére.
  7. A szolgáltató köteles minden jó szándékú és kulturált megjelenésre és viselkedésre képes nagykorú jelentkezőt fogadni a képzésen. Kiskorú esetében csak a szülő jelenlétében fogadhatja el a jelentkezést.
  8. Kizárható a képzésből, aki viselkedésével, és/vagy megjelenésében zavarhatja a többieket, vagy veszélyes lehet rájuk. Ennek megítélése a szolgáltató joga. A megítélés szabályai, a közösségi közlekedésben általánosan elfogadott szabályokkal egyezik meg. A kizárást a szolgáltató, panasz esetében az illetékes vizsgáló hatóságnak köteles elfogadható érvekkel alátámasztani, az elutasított jelentkező felé nem kell ezt megtennie.
  9. Képzés alatt is kizárható az a résztvevő, aki kulturálatlanul viselkedik, összeférhetetlen, nem tisztán jelenik meg, vagy tudatmódosító szerek hatása alatt áll, ide értve az alkoholt is. Kizárható a képzésből továbbá, aki provokatívan viselkedik, vitát vagy viszályt szít, vagy aki nézeteivel kapcsolatos agitációt folytat a képzés alatt, ideértve a vallási és politikai nézeteinek terjesztését is. Kizárható mindaz a résztvevő, aki a képzés alatt üzleti tevékenységet, direkt marketing, vagy egyéb értékesítési, beszervezési tevékenységet folytat. 
  10. A Szolgáltató a képzésekre jelentkezők adatait zártan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja tovább semmilyen tevékenység céljából.
 1. A résztvevő kötelességei.
 1. A jelentkező köteles a részvételi díjat, vagy az előre meghatározott helyfoglaló összegét előre befizetni.
 2. Kuponnal jelentkezők kötelesek a kupont a regisztráció időpontjában leadni a szolgáltatónak, aki ezzel befizetettnek tekinti a részvételi díjat.
 3. A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a részvételi díj, vagy a helyfoglaló, legkésőbb a kezdés előtt egy héttel befizetésre kerül. A szolgáltató kötelességei csak ebben az esetben válnak aktuálissá. A helyfoglaló a teljes áru részvételi díj 25%-ának megfelelő összeg, akkor is, ha egyébként akciós áron jelentkezik valaki.
 4. A jelentkező köteles legkésőbb egy héttel a kezdés előtt meghatározni, mely helyszínen, vagy időpontban szeretne részt venni a képzésen. Ennél később a szolgáltató akkor tudja ezt elfogadni, ha egyébként a kurzuson szabad hely van, és az üres maradna.
 5. A jelentkező esetleges távollétét legkésőbb egy héttel a kezdés előtt köteles jelezni, ellenkező esetben a regisztrációja nem törölhető, és úgy tekintendő, hogy rész vett a képzésen. Ebben az esetben az eszközökre igényt tarthat, azokat kérheti a szolgáltatótól, de csak akkor, ha nem foglalót, hanem teljes díjat fizetett, nem kuponnal jelentkezett, és ha az árban benne voltak, és nem ajándékként ajánlja fel a szolgáltató egy akciós kurzushoz.
 6. Betegség esetén, ha a résztvevő legkésőbb a kezdésig jelzi, hogy nem tud megjelenni a megbeszélt időpontban, és erről kezelőorvosa által hivatalosan kiadott dokumentumot mutat be, a szolgáltató méltányosságból felajánlhat egy másik lehetőséget, amikor a jelentkező részt tud venni a képzésen. Ez akciós áron, vagy külső cégtől vásárolt kuponnal jelentkezők esetében csakis a befizetett összeg, és a teljes áru részvételi díj különbözetének a megfizetésével lehetséges.
 7. A jelentkező köteles a helyfoglaló és a megállapodott akciós vagy teljes részvételi díj különbözetét, a képzés kezdetéig, vagy legkésőbb akkor befizetni. Amennyiben ez nem történik meg, a helyfoglaló összegét elveszíti, és a képzésen nem vehet részt.
 8. A jelentkező, a részvételi díj, vagy a helyfoglaló összegének befizetésével válik szerződött partnerré, és a befizetés beérkezésétől számított harmadik nappal ezek a szerződési feltételek életbe lépnek, ha addig a szolgáltató, a befizetett összeget nem fizeti vissza.
 9. A résztvevő köteles a képzésen kulturáltan és tisztán megjelenni, viselkedésével a közösséget nem zavarhatja.
 10. A képzéseken előfordulhat fotózás és/videofelvétel, melyhez az akciós áru és kuponos kurzusokon a résztvevő kötelezően hozzájárul. Aki a fotó és videó képmása elkészítéséhez és reklámcélú felhasználásához nem járul hozzá, az ezt előre köteles jelezni, és az akciós és kuponos képzéseken nem tud részt venni, csak teljes áru kurzusokon tudjuk fogadni. Aki ezt előre nem jelzi, az a befizetéssel és a pénz befogadásával életbelépő jelen szerződési feltételek szerint, automatikusan hozzá járul ehhez, tudomásul veszi, hogy az akciós vagy kuponos ár, amit fizet, ezzel a kitétellel alkalmazható.

A képzésekre hozott értéktárgyakért, a képző intézmény, vagy az oktató felelősséget nem vállal. Ne hozzon magával komolyabb pénzösszeget, vagy értéktárgyat, csak amire figyelni és vigyázni tud a képzés alatt.

Mentális betegségben szenvedők a kurzusokra csak saját felelősségükre, orvosuk vagy gondozójuk beleegyezésével vagy tanácsára jelentkezhetnek. A szolgáltató nem vizsgálja a jelentkezők mentális állapotát, amennyiben a képzés alatt derül fény ilyen eltitkolt betegségre, a résztvevő a saját érdekében eltanácsolható a képzéstől. Ilyen esetekben a részvételi díjat a szolgáltató nem fizeti vissza.

Ilyen betegségek például:

Súlyos pánik szindróma

Mély depresszió

Skizofrénia

Epilepszia

És ezekhez hasonló lefolyású, típusú vagy súlyosságú betegségek. Ezen problémákkal bizonyos típusú képzéseken ajánlott részt venni, egyes esetekben állapotjavulás, hangulat és közérzetjavulás fordulhat elő. Ezeket a képzéseket orvosi javaslatra ilyen típusú betegségben szenvedők is látogathatják. Jelentkezéskor a jelentkező kötelessége orvosával konzultálni, ezzel a képző intézmény vagy az oktató külön nem foglalkozik.

A fenti feltételek megismerése és elfogadása után, a szerződés a pénz befizetésével, illetve a szolgáltató irányából a regisztrációval lép életbe. A regisztráció az időpont és helyszín meghatározásával, és a pénz beérkezése utáni 3 nap elteltével válik véglegessé. A regisztráció megerősítése minden esetben egy megelőző e-mail-el történik, amit a szolgáltató képviselője küld ki a jelentkező részére. A véglegesítéshez nem kell külön e-mailt küldeni, az automatikus. Amennyiben a regisztrációt megerősítő e-mail nem ér célt, cím elgépelés, vagy egyéb technikai okból, a jelentkező kérheti annak újbóli elküldését.